ประวัติ Hans Christian ?rsted

Hans Christian Ørsted

Hans Christian Ørsted
Hans Christian Ørsted

เปิด Google เข้ามาวันนี้ Logo แปลกๆเลยคลิ้กไปดูเป็นประวัติของ Hans Christian Ørsted ซึ่งเค้าเป็นใครนั้นมาทำความรู้จักกับ Hans Christian Ørsted กันเลยครับ

orsted09
logo Google – Hans Christian Ørsted

ฮานส์ คริสเตียน เออร์สเตด (Hans Christian Oersted) เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2320 เขาเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ประจำมหาวิทยาโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เออร์สเตดค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กด้วยความบังเอิญ ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2363 ขณะบรรยายวิชาฟิสิกส์ในหัวข้อ คุณสมบัติของกระแสไฟฟ้า (Electricity, Galvanism and Magnetism) โดยมีอุปกรณ์ในการทำการทดลองประกอบการบรรยาย คือ แบตเตอรี่ สายไฟ และเข็มทิศ

Hans Christian Ørsted เออร์สเตดได้ทำการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เข็มทิศจะเบนเมื่อมีฝนตกหนัก และฟ้าแลบ เพื่อลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเข็มทิศ ถ้าผ่านกระแสไฟเข้าไปในลวดตัวนำ Hans Christian Ørsted เขานำลวดตัวนำตั้งฉากกับเข็มทิศและพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่หลังจากการบรรยายสิ้นสุด Hans Christian Ørsted ลองวางลวดตัวนำขนานกับเข็มทิศ และผ่านกระแสไฟฟ้าไปในลวดตัวนำ กลับพบว่าเข็มทิศกระดิก และเริ่มเบนการค้นพบนี้ทำให้ Hans Christian Ørsted เป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า และแม่เหล็ก หรือนำไปสู่ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้า (Electro Magnetism Theory)
 
ไปอ่านต่อได้ที่ wiki นะครับ
ที่มา Hans Christian Ørsted

  • I Dont know if you will find the humor in this but I was searching for information on a research paper about TD Ameritrade and somehow from clicking through several links I stumbled here! The fact that I am commenting goes to show I will do anything to procrastinate!