Monthly Archives: March 2009

Blog คืออะไร

ความหมาย Blog
Blog คืออะไร

Blog (บล็อก) เป็นคำรวมมาจากคำว่า เว็บล็อก (weblog) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่ง ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เขียนล่าสุดไว้แรกสุด blogโดยปกติจะประกอบด้วย ข้อความ ภาพลิ้งค์ ซึ่งบางครั้งจะรวมสื่อต่างๆ ไม่ว่า เพลง หรือ วิดีโอ ในหลายรูปแบบได้ จุดที่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ blogจะเปิดให้ผู้เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที่เจ้าของบล็อกเป็นคนเขียน ซึ่งทำให้ผู้เขียนสามารถได้ผลตอบกลับโดยทันที คำว่า “บล็อก” ยังใช้เป็นคำกริยาได้ซึ่งหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี้ผู้ที่เขียนบล็อกเป็นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า “บล็อกเกอร์”

บล็อกเป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหลากหลายขึ้นอยู่กับเจ้าของบล็อก โดยสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร การประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ในหลายด้านไม่ว่า อาหาร การเมือง เทคโนโลยี หรือข่าวปัจจุบัน นอกจากนี้blogที่ถูกเขียนเฉพาะเรื่องส่วนตัวหรือจะเรียกว่าไดอารีออนไลน์ ซึ่งไดอารีออนไลน์นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้บล็อกในปัจจุบัน นอกจากนี้ตามบริษัทเอกชนหลายแห่งได้มีการจัดทำบล็อกของทางบริษัทขึ้น เพื่อเสนอแนวความเห็นใหม่ใหักับลูกค้า โดยมีการเขียนบล็อกออกมาในลักษณะเดียวกับข่าวสั้น และได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าที่แสดงความเห็นตอบกลับเข้าไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มา : wikidedia

Install ionCube PHP on Ubuntu

Install ionCube PHP on Ubuntu
Install ionCube PHP on Ubuntu
วันนี้โหลดโปรแกรมอัพโหลดรูปมาลองลงเล่นแต่มันระบบแจ้งว่ามี error เลยค้นหาจาก google สรุปได้ว่าต้องลง ionCube เพื่อให้โปรแกรมมันทำงานได้ ดูวิธีลงตามนี้ครับ Continue reading Install ionCube PHP on Ubuntu

Blog Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)

Blog Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)

ทำความรู้จักกับ Ajax

Asynchronous JavaScript And XML หรือ AJAX เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิคเคชัน ให้มีความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น
ปกติแล้วหน้าเว็บเพจที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอๆ จะถูกสร้างด้วยโปรแกรมที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า CGI หรือ Server Side Script ซึ่งเมื่อต้องการดูข้อมูลที่เปลี่ยนไป ผู้ใช้ต้องทำการร้องขอหน้าเว็บเพจนั้นใหม่ หรือที่เรียกว่า รีโหลด (reload) แต่หากเว็บเพจนั้นใช้เทคนิค AJAX แล้วเว็บเพ็จนั้นไม่จำเป็นต้องรีโหลดหน้าใหม่ทั้งหน้า แต่จะทำการดึงข้อมูลเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการแสดงผลเท่านั้น blog AJAX เป็นเทคนิควิธีการที่ใช้ความสามารถของเทคโนยีหลายๆ อย่างมารวมกันอันได้แก่

  • XHTML และ CSS ใช้ในการแสดงผลลัพท์ข้อมูลให้ผู้ใช้ดู
  • Document Object Model และ จาวาสคริปต์ ใช้ในการจัดการกับข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
  • XML และ XSLT ใช้เป็นโครงสร้างของข้อมูล และเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล
  • XMLHttpRequest ใช้ในการร้องขอข้อมูลจาก เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
  • JavaScript จะผูกทุกสิ่งเข้าด้วยกัน

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/Ajax

Blog Advanced CSS Menu

Blog Advanced CSS Menu

Blog Advanced CSS Menu

วันนี้กลับบ้านกินข้าวแล้วนอนเร็วเหนื่อยหลังจากไม่ได้นอนเร็วมาหลายวันติดต่อกันวันนี้ก็เอาอีกแล้ว นอนตื่นขึ้นมาตอนห้าทุ่มกว่าๆเซ็งเลย จะนอนต่อก็นอนไม่หลับเลยมานั่งทำ css เล่นดูครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ใช้รูปเป็น bg แล้วก็เอารูปมาซ้อนทำเป็น menu อีกทีครับลองดูที่โคด css นะครับส่วนตัวอย่างนี้ผมทำเล่นๆดูเฉยๆเอาไปโมใช้กับงานอื่นต่อแล้วกันนะครับลองดูนะ
Continue reading Blog Advanced CSS Menu