Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ

Akira Yoshizawa
Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ

ประวัติ Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ บิดาแห่งโอริงามิสมัยใหม่ Origami 14 มีนาคม 2012 ครบรอบวันเกิด 101 ปี Akira Yoshizawa ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในศิลปะการพับกระดาษ Origami Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ บิดาแห่งโอริงามิสมัยใหม่ เกิดวันที่ 14 มีนาคม 2454 เป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในศิลปะการพับกระดาษ เขาได้พัฒนารูปแบบใหม่ๆของการพับกระดาษมากกว่า 50,000 ชิ้นงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบที่แน่นอนและถูกต้อง เขาได้ทำหนังสือรวบรวมงานของเขา(ซึ่งอาจใช้เวลามากกว่า 2,000 ปี) ถึงจะเสร็จ


Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ

Akira Yoshizawa  อากิระ โยชิซาวะ (吉澤 章 Yoshizawa อากิระ ; 14 มีนาคม 2454-14 มีนาคม 2548) ถือว่าเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของโอริงามิ
โอริงามิ เป็นชื่อเรียกศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่น เกิดจากคำสองคำเชื่อมกัน คือ โอรุ (oru) แปลว่าพับ และ คามิ (kami) แปลว่า กระดาษ มีความเป็นมาอย่างไร? นิตยสาร สารคดี ฉบับล่าสุดบนแผงให้ข้อมูลไว้อย่างละเอียด โดย เอกสิทธิ์ เข้มงวด แห่งชมรมนักพับกระดาษไทย ศิลปะการพับกระดาษของญี่ปุ่นเกิดขึ้นในยุคสมัยใดยังคลุมเครือ แต่คำว่า โอริงามิ เริ่มใช้เมื่อประมาณ 100 ปีมานี้เอง

Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ บิดาแห่งโอริงามิสมัยใหม่
Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ บิดาแห่งโอริงามิสมัยใหม่

Akira Yoshizawa พับกระดาษในยุคสมัยใหม่ คือ การพับกระดาษที่ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ และพร้อมที่จะกระโดดรับแนวความคิดใหม่ๆ จนถึงขั้นที่จะพับเป็นอะไรก็ได้ตามใจนึก มันถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมานี้เอง นักพับกระดาษเริ่มรู้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเริ่มด้วยการพับครึ่งตามแบบฉบับของโอริงามิแบบคลาสสิกอีกแล้ว การตัดกระดาษและการใช้กาวติดก็ลืมไปได้เลย ผลที่ได้คือโมเดลที่แปลกใหม่ ตระการตา และเหนือจินตนาการ Akira Yoshizawa มีการศึกษาโอริงามิอย่างจริงจังทั้งในเชิงคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมกลศาสตร์ การพับกระดาษสามารถถอดสมการพหุนาม อธิบายตรีโกณมิติ และหาค่ารากที่สองของจำนวนจริงได้ ทั้งยังใช้ในการพับแผนที่ พับถุงลมนิรภัย บรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แม้กระทั่งเป็นต้นแบบให้กับการพับแผงเซลแสงอาทิตย์ของดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปสู่อวกาศ ทุกวันนี้นักพับกระดาษบางคนได้คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโอริงามิของพวกเขา จนเราสามารถพูดได้ว่าขอบเขตของโอริงามิไม่มีขีดจำกัดอีกแล้ว

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RW3EmQX5mQQ[/youtube]
ตัวอย่างการพับกระดาษ Akira Yoshizawa อากิระ โยชิซาวะ 

  • vwtqydppw shkmt lrlsint kdft wkitrpgsugnmdsw