Auguste Rodin

Product by:
gootum

Reviewed by:
Rating:
3
On November 12, 2012
Last modified:February 13, 2017

Summary:

Auguste Rodin

              วันนี้เจอ Doogle ที่เป็น keyword หินที่คิดว่าทำแล้วไม่น่าจะขึ้นหน้าแรกได้ เพราะมีแต่เว็บแข็งๆทั้งนั้นเลย ส่วนมากจะเป็นเว็บภาษาอังกฤษเพราะเป็นเจ้าถิ่นเก่าครับ วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Auguste Rodin หรือที่เรียกแบบไทยๆว่า ออกุสต์ โรแดง Auguste Rodin เป็นคนสำคัญด้านสาขา ประติมากร จิตรกร และชื่อเสียงจากการสร้างรูปปั้นจำลอง งานชิ้นหลัง ๆ

ประวัติ Auguste Rodin มีชื่อเต็มว่า ฟรองซัว โอกุสต์ เรอเน โรแด็ง
ชื่อเมื่อเกิด François-Auguste-René Rodin
วันเกิด 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
วันเสียชีวิต 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917 (อายุ 77 ปี) Meudon แคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์ ประเทศฝรั่งเศส
เชื้อชาติ ฝรั่งเศส
สาขางาน ประติมากร จิตรกร
งานสำคัญ The Age of Bronze (L’age d’airain), 1877
The Walking Man (L’homme qui marche), 1877–78
The Burghers of Calais (Les Bourgeois de Calais), 1889
The Kiss, 1889
The Thinker (Le Penseur), 1902
รางวัลที่ได้รับ เครื่องรัฐอิสริยาภรณ์เลฌียงโดเนอร์

Auguste Rodin เริ่มศึกษาประติมากรรมที่ปารีส เค้ามีชื่อเสียงจากการสร้างรูปปั้นจำลอง งานชิ้นหลัง ๆ ของ Auguste Rodin ได้รับแรงบรรดาลใจจากดังเตกวีคนสำคัญ โดยผลงานชิ้นสำคัญได้แก่ “ประตูนรก” (The Gates of Hell) ซึ่งได้แรงบรรดาลใจจากฉากในกวีนิพนธ์ “ไฟนรก” (Inferno) ของดังเต และรูปปั้น “นักคิด” (The Thinker) ที่นำเสนอภาพของดังเตเมื่อยามครุ่นคิด

Auguste Rodin ได้รับการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งฝรั่งเศส (Académie des beaux-arts) การสร้างงานก็เป็นไปตามวิธีช่างอย่างที่เรียนมาเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับกันทางสถาบัน ในการสร้างงานประติมากรรม Auguste Rodin มีความสามารถที่ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนและความปั่นป่วนภายในเนื้อดินที่ปั้น

งานชิ้นสำคัญๆ ของ Auguste Rodin ถูกนักวิจารณ์โจมตีโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะลักษณะงานขัดแย้งกับการทำประติมากรรมตามแบบแผนดั้งเดิมซึ่งเป็นการสร้างงานเพื่อการตกแต่ง, เป็นสูตร, และมีจุดมุ่งหมายในการสื่อใจความของภาพ แต่งานของ Auguste Rodin จะต่างออกไปจากการปั้นเรื่องเทพกรีกโรมันและการใช้สัญลักษณ์แฝงคติอย่างที่ทำกันมา งานของ Auguste Rodin จะเป็นรูปสรีระที่เหมือนจริงและเป็นการเทิดทูนความงามของร่างกาย Auguste Rodin มีความสะเทือนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ไม่ได้ทำให้เปลี่ยนวิธีสร้างงานของตนเอง และงานของ Auguste Rodin ในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นจากรัฐบาลและสังคมศิลปิน

งานบางส่วนของ Auguste Rodin

       จากงานชิ้นสำคัญๆ ซึ่งมีอิทธิพลจากการท่องเที่ยวอิตาลีในปี ค.ศ. 1875 ไปจนถึงงานที่แปลกไปจากแนวที่ได้รับสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 Auguste Rodin ก็กลายมาเป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกมีลูกค้าผู้มีฐานะดีทีเสาะหางานของ Auguste Rodin ตั้งแต่นำงานไปแสดงที่งานมหกรรมสินค้าโลก ค.ศ. 1900 (1900 World’s Fair) ที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น Auguste Rodin ยังสังคมอยู่ในแวดวงศิลปินและผู้รู้ผู้มีชื่อเสียง โรแดงแต่งงานกับโรส บูเรท์ผู้ที่โรแดงอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตเมื่อปึสุดท้ายของชีวิตของทั้งสองคน

ที่มา http://th.wikipedia.org

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.