วิธีซ่อนข้อความไว้หลังรูป

วิธีซ่อนข้อความหรือว่าโค๊ดตัวนับสถิติไว้หลังรูปภาพที่เป็น popup โดยที่ไม่ให้รูปแบบการแสดงของเว็บเสียสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ครับ
<div style=”position:absolute; z-index:-1;”> เมื่อใส่ div นี้เข้าไปข้อความหรือข้อมุลต่างๆจะถูก div ครอบงำ อิอิลองดูจาก code ตัวอย่างครับ

<div style="position:absolute; z-index:-1;">
<!---ข้อความที่ไม่ต้องการให้แสดง-->
Story Story Blog Linux Blog Linux hack crack Blog hack crack
<!---ข้อความที่ไม่ต้องการให้แสดง-->
</div>
<table height="310" width="400" cellPadding="0" cellSpacing="0" >
<tr><td vAlign="top">
<a href="http://blog.gootum.com/blog-seo-tools/" target="_blank" >
<img border="0" width="400"
src="http://blog.gootum.com/wp-content/uploads/2007/08/seo-tools-header.jpg" 
alt="blog-seo-tools" height="310" /></a>
</td>
</tr></table>