Category Archives: Ajax Blog

Ajax Blog

Git คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร

Git

Git คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร สำหรับคนทั่วไปไม่มีประโยชน์แต่สำหรับบรรดาเหล่าโปรแกรมเม่อร์นั้น Git มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง Git มันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่ม SCM (Source Control Management) คือกลุ่มโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมซอร์สโค้ด
คำว่าควบคุมคือ คอยเก็บความเปลี่ยนแปลงของโค้ดแต่ละบรรทัด บรรทัดไหนถูกลบออกไป บรรทัดไหนเพิ่มเข้ามา ใครเป็นคนเพิ่ม เพิ่มเข้ามาเมื่อเวลาเท่าไร เหมือนเก็บ Log ขั้นตอนการทำงานทุกอย่างของเหล่าโปรแกรมเม่อร์เลยทีเดียว ยังไม่เท่านั้นมันจะคอยตรวจความเปลี่ยนแปลงไปทั้งโฟลเดอร์ที่เราสั่งให้มันเฝ้าดู ไฟล์ไหนถูกเพิ่มเข้ามา ไฟล์ไหนถูกลบออกไป Git จะเฝ้าดูหมด ดูทุกๆการเปลี่ยนแปลงภายในโฟลเดอร์ พอเราเขียนโค้ดสิ้นวันเราอาจจะสั่งให้มันเซฟความเปลี่ยนแปลงนั้นเก็บเก็บไว้ พร้อมกับเราบันทึกไว้ว่าเราได้ทำอะไรลงไป บันทึกไว้ดูเองอ่านเองนั่นแหละ เวลาย้อนหลังมาดูจะได้รู้ว่าทำอะไรกับโค้ดลงไป

สำหรับท่านใดที่อยากรู้เรื่อง Git มากขึ้นสามารถซื้อหนังสือ คู่มือ Git สำหรับโปรแกรมเมอร์ ได้นะครับ ท่านที่อ่านดูเล่มนี้น่าสนใจทีเดียว

hero

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.

ความเป็นมา AJAX

AJAX โดยตัวมันเองแล้วไม่ได้เป็นเทคโนโลยีหรือภาษาโปรแกรมชนิดใหม่ แต่เป็นการรวมกลุ่มของเทคโนโลยีที่มีใชักันอยู่แล้วดังที่กล่าวข้างต้น โดยวิวัฒนาการของ AJAX เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 2002 ไมโครซอฟท์ได้นำเสนอ XMLHttpRequest ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกในการเขียนโปรแกรมบนเว็บเพจ เพื่อใช้ติดต่อกับ เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการร้องขอข้อมูล ซึ่งในขณะนั้นมีแต่เพียง Internet Explorer เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ ต่อมาเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเช่นจาก มอซิลล่า(mozillr) ได้นำแนวคิดของ XMLHttpRequest ไปใส่ในเบราว์เซอร์ของตนด้วย จึงเริ่มทำให้มีการใช้อย่างกว้างขวางขึ้น จนปัจจุบันได้กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกเว็บเบราว์เซอร์ต้องมีส่วนมากเว็บ blog บล็อก ชอบเป็น Ajax กันหมดแล้วตอนนี้

ต่อมาเว็บไซท์ชื่อดังอย่าง Google ได้ออกสินค้าใหม่ชื่อ Gmail ซึ่งใช้ XMLHttpRequest เป็นหัวใจหลักในการดึงข้อมูลจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ ประกอบกับคุณ Jesse James Garrett ได้บัญญัติศัพท์คำว่า AJAX ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2005 จึงทำให้แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาเว็บแอพพลิคเคชันด้วย AJAX เริ่มรู้จักเป็นที่กว้างขวางขึ้น จนปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของแนวคิดเรื่อง Web 2.0 ไปด้วย

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.

Blog Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)

Blog Ajax (Asynchronous JavaScript And XML)

ทำความรู้จักกับ Ajax

Asynchronous JavaScript And XML หรือ AJAX เป็นเทคนิควิธีการพัฒนาเว็บแอพพลิคเคชัน ให้มีความสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ดีขึ้น
ปกติแล้วหน้าเว็บเพจที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอๆ จะถูกสร้างด้วยโปรแกรมที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า CGI หรือ Server Side Script ซึ่งเมื่อต้องการดูข้อมูลที่เปลี่ยนไป ผู้ใช้ต้องทำการร้องขอหน้าเว็บเพจนั้นใหม่ หรือที่เรียกว่า รีโหลด (reload) แต่หากเว็บเพจนั้นใช้เทคนิค AJAX แล้วเว็บเพ็จนั้นไม่จำเป็นต้องรีโหลดหน้าใหม่ทั้งหน้า แต่จะทำการดึงข้อมูลเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงเพื่อการแสดงผลเท่านั้น blog AJAX เป็นเทคนิควิธีการที่ใช้ความสามารถของเทคโนยีหลายๆ อย่างมารวมกันอันได้แก่

  • XHTML และ CSS ใช้ในการแสดงผลลัพท์ข้อมูลให้ผู้ใช้ดู
  • Document Object Model และ จาวาสคริปต์ ใช้ในการจัดการกับข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
  • XML และ XSLT ใช้เป็นโครงสร้างของข้อมูล และเป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล
  • XMLHttpRequest ใช้ในการร้องขอข้อมูลจาก เว็บเซิร์ฟเวอร์ และ
  • JavaScript จะผูกทุกสิ่งเข้าด้วยกัน

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/Ajax

Nextwebapps2008

ประมวลภาพ Thailand Next Web Apps 2008

nextwebapps-loเมื่อ 16 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมานี้มีงาน Thailand Next Web Apps 2008 ที่ตึกไทยซัมมิต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
งาน Thailand Next Web Apps (TNWA) เป็นงานสัมนาแบบเปิดกว้าง (unconference) ในภาษาไทยและอังกฤษ เน้นเป้าหมายไปที่การรวมกลุ่มของเว็บโปรแกรมเมอร์, เว็บดีไซน์เนอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บ ให้ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโอกาสให้บริษัทหน้าใหม่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน (จริงๆไปเพราะต้องการได้เสื้อมากกว่าครับอิอิ) แต่ไปแล้วก็ดีครับได้เจอเพื่อนเก่าๆและได้เพื่อนใหม่ในงานนี้ด้วย ได้เปลี่ยนนิสัยผมจากเล่นแต่ MSN ต้องหันกลับมาเล่น Gtalk อีกเหมือนเดิม จากที่ไม่ค่อยได้เล่น Twitter ต้องกลับมาเล่นอีก จริงๆเราต้องเล่นของไทยครับ Noknok.in.th นั่นเอง Continue reading Nextwebapps2008

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง
แนะนำโครงการดีๆแก่สังคมไทยครับ โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT เป็นโครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) อันเนื่องมาจากความด้อยโอกาสของประชาชน ที่มีผลมาจากความยากจน และพิการทางร่างกาย

จุดประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการทางสายตาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Continue reading การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง