Category Archives: Ajax Blog

Ajax Blog

สารบัญเว็บไทย Webindex 2.0

สารบัญเว็บไทย Webindex 2.0

search 2.0
Search ค้นหาอะไรก็เจอ(จริงอ่ะเปล่า)

สารบัญเว็บไทย 2.0 (Webindex2.0) ได้ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ โดยปรับปรุงระบบการใช้งานเดิม เพื่อให้ทันสมัย และการใช้งานที่ง่ายขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาระบบใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยี และตามกระแส Web2.0 (มาช้ายังดีกว่าไม่มา อุอุ)

webindex1
webindex1.0 สู่ webindex2.0

เกริ่นเรียกน้ำย่อย
Webindex.sanook.com ได้ทำการเปลี่ยนแปลงเว็บในครั้งนี้น่าจะเป็น การสร้างสารบัญเว็บไทย 2.0 ให้เป็น WEBINDEX ไทยที่ใหญ่ดีที่สุดในประเทศไทย และได้มีการปรับปรุงผลการค้นหา ซึ่งได้คลอดมาเป็น BETA อยู่ภายใต้ที่ชื่อว่า http://beta.webindex.sanook.com/ รูปแบบการแสดงผลที่ตรงขึ้นสามารถแยกตัดคำได้ด้วยระบบ Engine ที่สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างฉลาด ทั้งยังมีการออกแบบโครงสร้างเว็บเป็น XHTML และการใช้ CSS ได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งการเข้าถึงข้อมูลได้ดีหรือที่เรียกว่า Web Accessibility นั่นเอง มีเพื่อนผมคนนึงมันชอบเรียกคำนี้มากๆ Web Accessibility อะไรๆก็ Web Accessibility มีคนบอกว่าการเขียน XHTML หรือการใช้ CSS ออกแบบเว็บนั้นใครๆก็ทำได้แต่จะทำยังไงให้เขียนถูกหลัก Web Standards นั้นมัน(โคตรยาก) Continue reading สารบัญเว็บไทย Webindex 2.0

หลักการทำงานของ AJAX

วิธีการทำงานของ blog เว็บแอพพลิคเคชันแบบดังเดิมนั้น โดยปกติแล้วเมื่อผู้ใช้ทำการร้องขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ตัวเว็บเบราว์เซอร์จะทำการส่งข้อมูลการร้องขอโดยใช้โปรโตคอล HTTP เพื่อติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ และที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำการประมวลผลจากการร้องขอที่ได้รับ และส่งผลลัพธ์เป็นหน้า HTML กลับไปให้ผู้ใช้ วิธีการข้างต้นเป็นวิธีการแบบการร้องขอและการตอบรับ(Request and Response) ซึ่งผู้ใช้จะต้องรอระหว่างที่เซอร์เวอร์ประมวลผลอยู่ ซึ่งเป็นหลักการทำงานแบบ Synchronous แต่การทำงานของเว็บแอพลิคเคชันที่ใช้เทคนิค AJAX จะเป็นการทำงานแบบ Asynchronous หรือการติดต่อสื่อสารแบบไม่ต่อเนื่อง โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำการส่งผลลัพธ์เป็นเว็บเพจให้ผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ประมวลผลเสร็จก่อน หลังจากนั้นเว็บเพจที่ผู้ใช้ได้รับจะทำการดึงข้อมูลในส่วนต่างๆทีหลัง หรือจะดึงข้อมูลก็ต่อเมื่อผู้ใช้ต้องการเท่านั้น