Gideon Sundback

ประวัติของ Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิป


Gideon Sundback

Gideon Sundback เกิดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 1880 เขาเป็นวิศวกรไฟฟ้า ชาวสวีเดน-อเมริกัน ผลงานของ Gideon Sundback ได้ปรับปรุงและพัฒนาความก้าวหน้าของซิป  ระหว่างปี 1906 – 1914 ในขณะที่ Gideon Sundback ทำงานให้กับบริษัท หลังจากได้ย้ายไปทำงานที่ Talon, Inc ก็ได้พัฒนาซิปจากสี่นิ้ว เป็น สิบหรือสิบเอ็ด ต่อมา Gideon Sundback ได้สร้างนวัตกรรมให้ซิปมีสองแถวหันหน้าเข้าหากัน โดยสามารถเลื่อนและเพิ่มช่องว่างสำหรับฟันและ Gideon Sundback ได้รับเกียรติเป็นนักประดิษฐ์แห่งชาติในปี 2006 และต่อมาเขาก็เสียชีวิตจากโรคหัวใจในปี 1954 และ Google ก็ต้องย่องย่องให้เค้าเป็น Doogle ในวันนี้ที่ 24 เมษายน

 Gideon Sundback ผู้ให้กำเนิดซิป