Tag Archives: คู่มือ Git สำหรับโปรแกรมเมอร์

Git คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร

Git

Git คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร สำหรับคนทั่วไปไม่มีประโยชน์แต่สำหรับบรรดาเหล่าโปรแกรมเม่อร์นั้น Git มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง Git มันเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่ม SCM (Source Control Management) คือกลุ่มโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมซอร์สโค้ด
คำว่าควบคุมคือ คอยเก็บความเปลี่ยนแปลงของโค้ดแต่ละบรรทัด บรรทัดไหนถูกลบออกไป บรรทัดไหนเพิ่มเข้ามา ใครเป็นคนเพิ่ม เพิ่มเข้ามาเมื่อเวลาเท่าไร เหมือนเก็บ Log ขั้นตอนการทำงานทุกอย่างของเหล่าโปรแกรมเม่อร์เลยทีเดียว ยังไม่เท่านั้นมันจะคอยตรวจความเปลี่ยนแปลงไปทั้งโฟลเดอร์ที่เราสั่งให้มันเฝ้าดู ไฟล์ไหนถูกเพิ่มเข้ามา ไฟล์ไหนถูกลบออกไป Git จะเฝ้าดูหมด ดูทุกๆการเปลี่ยนแปลงภายในโฟลเดอร์ พอเราเขียนโค้ดสิ้นวันเราอาจจะสั่งให้มันเซฟความเปลี่ยนแปลงนั้นเก็บเก็บไว้ พร้อมกับเราบันทึกไว้ว่าเราได้ทำอะไรลงไป บันทึกไว้ดูเองอ่านเองนั่นแหละ เวลาย้อนหลังมาดูจะได้รู้ว่าทำอะไรกับโค้ดลงไป

สำหรับท่านใดที่อยากรู้เรื่อง Git มากขึ้นสามารถซื้อหนังสือ คู่มือ Git สำหรับโปรแกรมเมอร์ ได้นะครับ ท่านที่อ่านดูเล่มนี้น่าสนใจทีเดียว

hero

HACKED BY SudoX — HACK A NICE DAY.