Tag Archives: DOCTYPE

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันสุดท้าย

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันสุดท้าย

web accessibility
web accessibility วันสุดท้าย

วันอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันสุดท้าย อาจารย์ให้ทำการออกแบบเว็บไชต์ตามข้อกำหนดดังนี้

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันที่สอง

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันที่สอง

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง
web-accessibility วันที่สอง

วันที่สองของการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันแรกซึ่งวันนี้ช่วงเช้าได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำตารางซึ่งช่วงแรกๆก็งงๆอยู่ครับแต่พอเข้าใจการเขียนให้ถูกหลักคนพิการเข้าถึงได้มันก็ง่ายแค่อ้างอิง ID เหมือนเขียนโปรแกรมเลย จริงๆใช้ Table ในการออกแบบตารางก่อนค่อยปรับเป็นการเขียนแบบตามข้อกำหนดของ W3C ก็ได้เหมือนกันครับเพื่อลดเวลาในการทำงาน ช่วงบ่ายได้เรียนเรื่องการเขียน CSS (Cascading Style Sheets) Continue reading หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันที่สอง

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันแรก

หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันแรก

web-accessibility
web-accessibility วันแรก

ผ่านไปวันแรกของการเข้าอบรม หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง ที่กระทรวง ICT จัดขึ้น เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้พิการทางสายตาได้ และเพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนาเว็บไซต์สำหรับให้ทุกคนเข้าถึงได้ในระดับ AA Continue reading หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ระดับสูง-วันแรก

Document Type Declarations (DTD)

Document Type Declarations (DTD)

ว่าด้วยเรื่องการทำเว็บเพื่อ SEO ที่ดีนั้นเราควรจะใส่ DTD หรือที่เรียกว่า Document Type Declarations หรือเรียกสั้นๆว่า Doctype การประกาศคุณลักษณะ (DTD) คือการบอกมาตรฐานของ HTML และ XHTML ของเว็บที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อบอกว่ามาตรฐานของเว็บเราใช้แบบไหนคุณลักษณะแบบใด พูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆคือ การบอกว่าเว็บคุณทำอะไรภาษาอะไร ความสำคัญของเว็บระดับไหนและตรงส่วนไหนภายในโครงสร้างเว็บสำคัญ เป็นต้น การเขียนให้ผ่าน W3C นั้นไม่ยากเท่าไหร่ครับ แต่จะเขียนให้ถูกหลักการเข้าถึงข้อมูลที่ดี (Accessibility) นั้นยากกว่า

ลักษณะของ Document Type Declarations (DTD) ที่ต้องใส่ไว้บนสุดของ Website Continue reading Document Type Declarations (DTD)