Tag Archives: Frameset

Document Type Declarations (DTD)

Document Type Declarations (DTD)

ว่าด้วยเรื่องการทำเว็บเพื่อ SEO ที่ดีนั้นเราควรจะใส่ DTD หรือที่เรียกว่า Document Type Declarations หรือเรียกสั้นๆว่า Doctype การประกาศคุณลักษณะ (DTD) คือการบอกมาตรฐานของ HTML และ XHTML ของเว็บที่เราได้สร้างขึ้นเพื่อบอกว่ามาตรฐานของเว็บเราใช้แบบไหนคุณลักษณะแบบใด พูดสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆคือ การบอกว่าเว็บคุณทำอะไรภาษาอะไร ความสำคัญของเว็บระดับไหนและตรงส่วนไหนภายในโครงสร้างเว็บสำคัญ เป็นต้น การเขียนให้ผ่าน W3C นั้นไม่ยากเท่าไหร่ครับ แต่จะเขียนให้ถูกหลักการเข้าถึงข้อมูลที่ดี (Accessibility) นั้นยากกว่า

ลักษณะของ Document Type Declarations (DTD) ที่ต้องใส่ไว้บนสุดของ Website Continue reading Document Type Declarations (DTD)