Tag Archives: furby thai

Furby

2013-02-09 10.22.45furby party rocker รุ่นใหม่

กระแส Furby มาแรงผมก็เอาบ้าง ว่าจะไม่สนใจแล้วเชียวต้องตามกระแสซ่ะหน่อย ตามตั้งแต่ Ukulele แล้วสั่งของมาจากจีนมาขาย 50 กว่าตัวเกลี้ยงในพริบตา ตอนนี้ของไม่มีที่จีนเพาะจีนอาจจะ copy ไม่ทันก็เป็นไปได้ตอนนี้ Furby หลักๆจะมีอยู่ที่อเมริกาและญี่ปุ่นต้นทุนแต่ล่ะตัวก็ไม่เท่าไหร่แต่พอมาถึงไทยนี่สิก็ราคาพุ่งกระจาย ผมเข้าใจแล้วว่ามันเป็นกระแสที่หยุดไม่อยู่จริงๆ ราคาแพงเพราะอะไร อาจจะเพราะกระแสนิยม เพราะของหมดตลาดไม่ผลิตแล้ว เพราะระยะทางการขนส่งทั้งค่าส่งค่าภาษีโอ๊ยเยอะไปหมดถ้าไม่ได้หิ้วเข้ามาเองนะค่าขนส่งบานตะไท ใครซื้อได้ราคาถูกก็ดีไปอาจจะได้มาต้นทุนต่ำ ใครซื้อแพงอาจจะมาหลายๆปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ไม่ว่ากัน ส่วนผมเองก็ลองสั่งมาเล่นๆจากอเมริกาครับ 21ตัวลองเอามาปล่อยดูเอากำไรตัวล่ะ 100-200 บาทพอล่ะแบ่งๆกันเสียเงิน ฮ่าๆๆ ตอนนี้ล๊อตแรกสั่งของไปแล้วรอเข้าไทยคงไม่เกิน 2 อาทิตย์ก็น่าจะยังทันการอยู่ล่ะ Continue reading Furby