Tag Archives: html

SEO ใครว่า Title ไม่สำคัญ

SEO ใครว่า Title ไม่สำคัญ

Title นั้นสำคัญหรือไม่นั้นวันนี้จะมาไขข้อกระจ่างและความสำคัญของแต่ละ tag ของ html กันครับ
บทความนี้ไม่ไดเขียนจากการอ่านหนังสือแต่เขียนจากการทดลองและประสบการณ์จริงเท่านั้น (ที่จริงก็ไม่อยากบอก) แต่บอกหน่อยก็ดีเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้กัน เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับ สิ่งสำคัญของการทำ SEO ในตอนนี้ต้องย้ำนะครับ(ในตอนนี้)คงหนีไม่พ้น Title สำหรับ Search Engine อย่าง Google เพราะจากการทดลองและที่ได้ดูผลมาตลอดนั้น Title ตอนนี้ทาง Google ให้ความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นๆใด ส่วนใครจะว่าเหตุผลอื่นๆหรือส่วนประกอบอย่างอื่นนั้นก็เรื่องของคุณแล้วกัน ผมว่าเป็นที่ Title แล้วก็ส่วนประกอบอีกซักหนึ่งถึงสองอย่างเท่านั้น วิธีการใส่ Title ให้ได้ผลนั้นให้ใส่ Title เท่าที่จำเป็นเท่านั้นอย่าใส่เยอะเช่น <title>Blog Blogs SEO SEM Adsense Adword Hacker : Gootum.com</title>

Continue reading SEO ใครว่า Title ไม่สำคัญ

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง
แนะนำโครงการดีๆแก่สังคมไทยครับ โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT เป็นโครงการที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) อันเนื่องมาจากความด้อยโอกาสของประชาชน ที่มีผลมาจากความยากจน และพิการทางร่างกาย

จุดประสงค์ของโครงการนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ ได้ตระหนักถึงปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มคนพิการทางสายตาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และทราบแนวทาง วิธีการในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ World Wide Web Consortium (W3C) เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สำหรับกลุ่มคนพิการที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ Continue reading การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับสูง

Top 20 Websites – November, 2007

Rank Website Market Share
1. www.google.com 5.24%
2. mail.yahoo.com 4.87%
3. www.myspace.com 4.78%
4. www.yahoo.com 3.84%
5. mail.live.com 2.23%
6. www.ebay.com 1.96%
7. search.yahoo.com 1.67%
8. www.msn.com 1.4%
9. www.facebook.com 0.99%
10. www.youtube.com 0.73%
11. images.google.com 0.51%
12. search.msn.com 0.51%
13. www.gmail.com 0.48%
14. www.wikipedia.org 0.46%
15. mail.aol.com 0.43%
16. www.amazon.com 0.37%
17. www.pogo.com 0.35%
18. www.ebaymotors.com 0.34%
19. address.yahoo.com 0.32%
20. www.aol.com 0.31%

Download Mobdro Apk for iOS and iPhone

Download and install Mobdro Apk for iphone and iPhone

Mobdro APK is an application which supplies online video streaming for Android Users. Yet several iPhone (iOS) customers likewise want to make use of Mobdro on their Cellphone. Mobdro officially is not offered for iPhone individuals since the programmers of Mobdro did not create Mobdro for iPhone.mobdro Mobdro Official Launched for the Android Users Only. However you do not need to stress for the non-availability of Mobdro App for apple iphone and also iOS.

As per the information, Mobdro App will be soon available for iPhone (iOS) Users too. You need to wait for some even more days and you will certainly able to download and install and Mount Mobdro App for your iPhone. So before the accessibility of Mobdro for apple iphone here is the factor that why iPhone individuals also wish to download and install Mobdro Application for apple iphone.

Why to Use Mobdro App for apple iphone?

As this moment, Whatever is offered online then that wish to utilize the typical means of viewing TV Channels. There are lots of fantastic means are offered on the internet, which will aid users to appreciate video clips from the whole globe.download mobdro apk Mobdro is just one of them you do not should be with your Tv if you are a Mobdro individual. Mobdro Online TV will certainly offer you the choice to View all your preferred Movies, Reveals as well as other TV Channels on your SmartPhone.

Mobdro APK is Free; Customers can Delight in Real-time Streaming of TV, Reveals and also Video on Mobdro Free.

Mobdro App Premium Variation also readily available, With Costs variation customer could make use of numerous intriguing functions at a really sensible price.

The individual could Appreciate Ad-Free Video Streaming with the Premium Version of Mobdro.

We can Download or Conserve our preferred video clips and also Reveals to our Instruments. We could see them later offline anytime.

When We update Mobdro Application to Mobdro Chromecast Assistance, With Chromecast we could enjoy Videos on Big Screen as well.

Sleep Time option also readily available additionally readily available with the costs version of Mobdro Application. If you have bother with the dead battery if you have neglected Mobdro on. After that Mobdro Sleep time will help you, and wallinside also you do not worry about stress over awakening with a dead battery.
Most of the features which I have actually Pointed out are available only with Premium variation of Mobdro. However if you do not want spend for the Mobdro premium version after that you can delight in the standard attributes of Mobdro with Mobdro Free Version. Mobdro Free variation additionally provides Video clips as well as TV Networks streaming free of charge.
Download and install Mobdro Apk for iOS as well as iPhone (Alternative).