Tag Archives: varnish

Installing varnish reverse proxy for Ubuntu

varnish reverse proxy คืออะไร

varnish-apache-gootum
แสดงการทำงานของ varnish

อธิบายง่ายๆมันก็คือ reverse proxy นั่นเองง่ายไหมอิอิ varnish มันก็คือชื่อเรียกของ cache หรือ reverse proxy นั่นแหล่ะตามที่ผมเข้าใจ Varnish reverse proxy หลักการทำงานก็คือ เมื่อมีคนเรียกเว็บเข้ามามันก็จะผ่าน varnish reverse proxy ก่อนแล้ว varnish reverse proxy ก็จะทำหน้าที่เรียกไปยัง port ที่เราเชตไว้เช่น apache (หรือ images file เป็นต้น) มันจะไม่ผ่าน apache โดยตรงครับ Continue reading Installing varnish reverse proxy for Ubuntu