Top 20 Websites – October, 2008

Top 20 Websites – October, 2008
การแชร์ของตลาดทั่วโลกจริงๆแล้ว Google จะแชร์เรื่องการ Search ประมาณ 80% จาก Search Engine ทั่วโลกแต่ว่าจะแชร์เรื่องการตลาดหรือรายได้ต่างๆประมาณแค่ 8-10% เท่านั้นเองถ้าเทียบกับเว็บอื่นๆที่มีอยู่มากมาย

Rank Website Market Share
1. www.google.co.uk 8.25%
2. www.facebook.com 3.2%
3. mail.live.com 2.59%
4. www.ebay.co.uk 2.26%
5. www.google.com 1.82%
6. uk.msn.com 1.6%
7. uk.youtube.com 1.31%
8. www.bebo.com 1.12%
9. uk.yahoo.com 1.09%
10. news.bbc.co.uk 1.05%
11. www.bbc.co.uk 0.92%
12. www.microsoft.com 0.88%
13. uk.mail.yahoo.com 0.81%
14. www.wikipedia.org 0.72%
15. www.youtube.com 0.71%
16. www.gmail.com 0.67%
17. www.myspace.com 0.63%
18. images.google.co.uk 0.61%
19. news.bbc.co.uk/sport 0.54%
20. www.amazon.co.uk 0.49%

ที่มา http://www.hitwise.co.uk