Upgrade Ubuntu 8.04 To 8.10 Server

Upgrade Ubuntu 8.04 To 8.10 Server

อัพเกรด Ubuntu เป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับ ไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้ว เริ่มทำกันเลย

sudo su

Then run

apt-get update

and install the package update-manager-core:

apt-get install update-manager-core

Open the file /etc/update-manager/release-upgrades…

nano /etc/update-manager/release-upgrades
[...]
Prompt=normal
do-release-upgrade
cat /etc/issue
Ubuntu 8.10 n l

หลังจากนั้นก็กด Yes yes No no ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม